Home

Home

Werk en gezondheid, twee thema’s die vaak het nieuws halen en waar nog veel te doen valt. Het afgelopen corona-jaar heeft ons opnieuw doen beseffen hoe vragen met betrekking tot gezondheid, het beeld kunnen domineren. 

Een gezonde bedrijfscultuur levert veel op:

  • Vitale werknemers melden zich minder vaak ziek
  • Ze hebben meer plezier en energie 
  • Ze zijn duurzaam inzetbaar
  • Hierdoor daalt het verzuim en wordt er fors op kosten bespaard

Een gezonde bedrijfscultuur heeft tot gevolg:

  • Aandacht en oog voor elkaar, plezier met elkaar
  • Toename van verantwoordelijkheid 
  • Transparant overleg
  • Commitment en betrokkenheid bij de doelstellingen, visie en missie binnen alle lagen van het bedrijf

Missie en Visie

klik hier

Werkwijze

klik hier

Voor wie

klik hier

COVID 19

klik hier

Aanbod en trajecten

klik hier

Factsheets en Modules

klik hier

Als we over gezondheid praten gaat het niet over het ontbreken van ziekte! Mensen zijn niet hun aandoening. In de zorg gaat alle aandacht uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen en hoe die opgelost kunnen worden.

Erik Schuurman Consultancy Werk en Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte en hoe dit te voorkomen is, maar is gericht op mensen zelf, binnen hun eigen omgeving (privé en werk), op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol, waardevol en plezierig maakt.

Factsheets & Modules
Er zijn twee factsheets van trajecten  die ik aanbied in het kader van duurzame inzetbaarheid. Naast mijn coachingstrajecten bied ik ook een werkhervattingsmodule aan en een terugvalmodule.

Erik Schuurman Consultancy Werk en Gezondheid werkt samen met mensen en bedrijven vanuit verbinding en interesse. De werkwijze is respectvol, uitdagend, verkennend en herkennend, waarbij oude, in de weg staande thema’s uiteindelijk losgelaten kunnen worden, zodat vanuit verbinding en gezamenlijke doelen aan een andere constructieve en betekenisvolle toekomst gewerkt kan worden. Vanuit flexibiliteit, zonder in te leveren op bestaande waarden en stimulerend op het ontwikkelen van nieuwe waarden.

Workshops en Seminars

klik hier

Artikelen

klik hier

Over Erik

klik hier

Verzuim is duur! Het kost niet alleen heel veel geld, maar ook duur omdat het ten koste gaat van onderlinge verhoudingen en vertrouwen, ontwrichtend kan zijn. Het zal de atmosfeer en cultuur binnen een bedrijf en de verhoudingen tussen medewerkers, leidinggevenden, HR en directie behoorlijk onder druk zetten. Door gezondheid binnen het werk vanuit de verschillende lagen te benaderen, is het mogelijk om tot een gezamenlijk commitment te komen ten aanzien van het ontwikkelen en in stand houden van een gezonde bedrijfscultuur waarbinnen ieder naar eigen vermogen zijn/haar bijdrage kan leveren.