Erik Schuurman Consultancy

Blijvende klachten na Covid-19?

Covid-19 gehad, maar de klachten gaan niet weg…

Er is een groep mensen die, nadat ze Covid-19, hebben doorgemaakt, niet meer volledig herstellen, zonder dat vanuit medische hoek eenduidig vastgesteld kan worden wat daarvan de oorzaak is.

Ex-covid patiënten, die in het ziekenhuis en/of op de IC hebben gelegen, hebben vaak een behoorlijke schade aan de longen opgelopen, waardoor waarschijnlijk benauwdheidsklachten langdurig blijven bestaan. Maar daarnaast rapporteren veel ex-covid patiënten met lichte symptomen, ook aanhoudende klachten als ernstige vermoeidheid, concentratiestoornissen, geheugenproblemen en allerlei andere cognitieve klachten die moeilijk verklaarbaar zijn vanuit de virusinfectie zelf en waarbij allerlei behandelingen niet het gewenste resultaat opleveren.

Eigenlijk zien we bij deze groep laatstgenoemde ex-covid patiënten dat ze eenzelfde soort van proces lijken door te maken dat we ook zien bij een aantal ex-Lyme patiënten en patiënten die een whiplashongeval hebben meegemaakt of waar het chronisch vermoeidheidssyndroom is vastgesteld. In de medische wereld wordt dit soort van aanhoudende slecht behandelbare klachten SOLK genoemd. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende Verklaarbare Lichamelijke Klachten. Dat Onvoldoende Verklaarbare gaat vooral over het feit dat deze klachten en het feit dat ze maar niet overgaan, niet verklaard kunnen worden vanuit het medische denken en handelen.

Maar is dat wel zo?

We zien, wanneer klachten langer aanhouden dan gewenst, dat al na 3 weken allerlei met elkaar samenhangende biologische en psychosociale factoren van invloed zijn op het aanhouden van die klachten. We weten ook dat deze factoren bij kunnen dragen aan het lichamelijk en emotioneel/mentaal en sociaal ontregeld raken, waardoor herstel stagneert of zelfs uitblijft. Na 6 weken is deze invloed al zo groot, dat een behandeling zonder rekening te houden en in te grijpen op de effecten van deze factoren, eigenlijk zinloos is.

Zorgprofessionals, zoals artsen, fysiotherapeuten, maar ook psychologen, richten zich, vaak langdurig, op het zoeken naar oorzaken en het behandelen (wegnemen) van symptomen, waarbij meteen ook verondersteld wordt dat de behandelaar verantwoordelijk is voor het instellen van de juiste behandeling en de oplossing van het probleem. Deze handelswijze vloeit voort uit het zogenaamde Medische-Model-denken, een model dat met name ontwikkeld is voor acute geneeskunde. Vanuit dit model wordt er, op basis van een behandelplan en liefst ook een protocol, geprobeerd om de conditie te verbeteren, de balans te herstellen, de stress te reguleren enz. enz. Echter, resultaat blijft bij een behoorlijke groep, vaak uit. Het Medisch Model biedt dan ook onvoldoende mogelijkheden om adequaat in te gaan op de klachten van de patiënt.

More

0 reacties op “Blijvende klachten na Covid-19?Voeg die van jou toe →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *