Erik Schuurman Consultancy

Het Bio-Psycho-Sociale Model

Het Bio-Psycho-Sociale Model als uitgangsmodel voor de zorg en begeleiding van mensen met chronische klachten.

Om dit uitgangsmodel te verklaren, wil ik eerst de ‘tegenhanger’, het Biomedische Model toelichten.

Van Wikipedia

Op Wikipedia vinden we dit over het Biomedische Model:

“Het gangbare mensmodel in de medische wetenschap is het Biomedische Model , waarin ziekte wordt gereduceerd tot een probleem in biologische processen. In het biomedische model heeft de arts de taak om de verstoorde processen terug te brengen tot hun oorspronkelijke evenwicht. Dit model gaat uit van objectieve waarneming en falsifieerbare hypotheses, en is daarmee een klassiek wetenschappelijk model. Het model ontstond in de 16e-17e eeuw, met het ontstaan van de moderne wetenschap. Hierin werd een onderscheid aangebracht tussen lichaam en ziel. Dit onderscheid maakte het voor de christelijke kerk acceptabel om medisch onderzoek toe te staan. Volgens de kerk was het lichaam de zetel van de ziel. In deze kerkelijke overtuiging was de ziel belangrijk, het lichaam was:

“… een zwak en gebrekkig vat om de ziel van deze wereld naar de volgende wereld over te brengen”.

Om die reden kon de kerk akkoord gaan met het opensnijden van lichamen, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor begon het moderne inzicht in de werking van het lichaam, maar ontstond er ook een mechanische visie op het lichaam”.

Over het Bio-Psycho-Sociale Model zegt Wikipedia:

Het Bio-Psycho-Sociale Model heeft in de vijftiger jaren van de vorige eeuw bekendheid gekregen door het werk van George L. Engel, cardioloog. Hij constateerde dat het mensmodel dat artsen hanteren, mede bepalend is voor wat ze waarnemen als ziekte en oorzaken daarvan, en van wat ze niet waarnemen. Hij was prominent aanwezig in de American Psychosomatic Society. Hij gaf ook het tijdschrift Psychosomatic Medicine uit en begon met het publiceren van talloze boeken en artikelen over de relatie tussen emotie en ziekte en over de integratie van deze ideeën in medische opleiding en klinische praktijk.

Verder zegt Wikipedia het volgende over het Bio-Psycho-Sociale Model:

“Psychologische en sociale aspecten worden in het biomedische model genegeerd, terwijl ze wel een belangrijk onderdeel vormen van het ziek zijn. Gedrag en omgeving zijn van invloed op het ontstaan, het verloop en de beleving van ziekte. En ziekte, of ziek-zijn, beïnvloedt ook het psychologisch welzijn en de sociale relaties.

Engel heeft dit biomedische model daarom uitgebreid met psychologische en sociale aspecten. Dit maakt het mogelijk om ook psychische en sociale aspecten waar te nemen, en te behandelen bij de behandeling van ziekten”.

Tot zover Wikipedia!

Beide modellen naast elkaar;

More

0 reacties op “Het Bio-Psycho-Sociale ModelVoeg die van jou toe →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *