Missie en Visie

Missie

Erik Schuurman Consultancy Werk en Gezondheid werkt vanuit de overtuiging dat door verbinding, commitment en een open en transparante samenwerking en bedrijfsvoering de basis is voor een gezonde bedrijfscultuur, zodat mensen vanuit eigen kracht en met plezier, energie en volle inzet van hun talenten hun bijdragen leveren aan het succes van hun samenwerking binnen de onderneming en daarmee bijdragen aan een optimale klanttevredenheid.

Mission Statement

Samen in beweging voor een gezonde bedrijfscultuur!

Visie

Erik Schuurman Consultancy Werk en Gezondheid heeft de overtuiging dat iedereen de potentie heeft om eigen talenten, krachten, mogelijkheden en kansen te ontwikkelen en te benutten.

Erik Schuurman Consultancy Werk en Gezondheid draagt vanuit passie, ervaring en expertise bij aan het ontwikkelen van een gezonde bedrijfscultuur. Samen werken aan vertrouwen, betrokkenheid en verbondenheid dragen bij aan gezamenlijk gevoelde en waargemaakte verantwoordelijkheid en inzet, die voelbaar is in alle lagen van de onderneming. Iedereen zal zich al doende bewust zijn van het belang om met elkaar deze belangrijke waarden binnen de onderneming te onderhouden, verder uit te bouwen en te evalueren.