Omicron, wat een gedoe…

Covid is al twee jaar onder ons

Er is veel gedoe over de nieuwe covid-variant, Omicron. Terecht ook wel; het verspreidt zich als een razende en hoewel er aanwijzingen zijn dat je er niet zieker van wordt,  worden er momenteel drastische maatregelen genomen, omdat de druk op de ziekenhuizen mogelijk toch zal toenemen. Ziekenhuispersoneel zal met deze variant, naar verwachting, snel besmet raken en in quarantaine moeten.

Hoewel ik geen expert ben, vallen me wel een paar dingen op die ik aan u wil voorleggen.

Covid is inmiddels al bijna twee jaar onder ons. Van dit soort virussen weten we dat ze snel muteren en dat dit dus steeds weer een nieuwe druk zal geven op de maatschappij en dan met name op de gezondheidszorg. Daarbij is covid is een probleem geworden waarmee we hebben te leven. In ieder geval wel de komende jaren. Omdat covid voorlopig niet weg zal gaan, kunnen we spreken van een chronisch probleem en dat vraagt een andere benadering dan een acuut probleem.

Van acuut naar chronisch

Bij een acuut probleem zien we dat het helpt om met crisismanagement het gedoe en het drama aan te pakken en af te wenden. Belangrijk is om in zo’n situatie symptomen te bestrijden en klachten te voorkomen. Het beleid wordt dus bepaald op geleide van de symptomen c.q. de klachten en is bedoeld om op korte termijn de crisis af te wenden. De vraag is echter of deze strategie ook behulpzaam zal zijn bij een chronisch probleem.

Vanuit mijn revalidatieachtergrond heb ik geleerd om bij een chronisch probleem, te kijken naar welke factoren van invloed zijn op het aanhouden van het probleem en niet zozeer meer te kijken naar de oorzaak van het probleem. We weten binnen de revalidatie dat de invloed van deze factoren dusdanig kan zijn dat ze leiden tot een forse ontregeling, waardoor herstel in de weg wordt gestaan en er zelfs een situatie kan gaan ontstaan waarbij het aanhouden van het probleem versterkt wordt. We weten ook dat de invloed van deze factoren een behoorlijke impact heeft op menselijk gedrag. Vaak is dit gedrag niet adequaat om tot herstel te komen.

Hoewel ik natuurlijk niet weet of deze analogie toegepast kan worden op hoe we met covid omgaan, vind ik wel dat het op zijn minst de moeite waard is, om erover na te denken.

De maatschappelijke impact/ontregeling van het covid beleid is groot.

Gedoe en Drama; hoe machteloos zijn we?

Gedoe en drama is onderdeel van ons leven geworden en de genomen maatregelen hebben de crisis niet kunnen afwenden. Ieder perspectief is gaan ontbreken. En we voelen ons niet bij machte om het huidige drama en bijbehorend gedoe te veranderen. De huidige aanpak lijkt daarbij onvoldoende te werken. Sterker nog, het maakt de crisis heviger en we voelen ons steeds machtelozer.

Maar we zijn niet machteloos. Net zoals een amputatierevalidant moet leren leven met zijn voor altijd afgezette been, moeten wij leren leven met een blijvend virus.

We kunnen het huidige gedoe niet achter ons laten, maar we kunnen het wel managen.  Als we gaan accepteren dat we zelf onderdeel zijn van hoe we omgaan met het gedoe, komen we al een heel eind. Onze eigen gedachten, emoties en daaruit volgend gedrag in relatie tot wat er momenteel gebeurt, houden dit gedoe in stand. Er zijn al mensen, die inmiddels hebben kunnen accepteren dat covid een onderdeel is geworden van hun leven. Zij zijn kennelijk in staat om los te komen van catastroferende gedachten en overtuigingen en ze maken een beweging voorwaarts naar een waardevol bestaan in covid-tijd.

Het zal echter nodig zijn om met consistent en functioneel en toekomst gericht beleid, deze crisis te managen en nieuw perspectief te bieden. De oplossing ligt niet in het oplossen van het probleem, maar in het managen van het probleem. Dat vereist visie, daadkracht, samenwerking en doelstellingen voor de langere termijn, op basis van menswaardige uitgangspunten. Van ons mensen vraagt het vooral dat we gaan leren accepteren dat lijden onderdeel is van ons leven, dat niet alles maakbaar is en dat verlies erbij hoort.

Voor vragen, coachingsmogelijkheden zowel op organisatieniveau als individueel (long covid en re-integratie/duurzame inzetbaarheid), zie mijn website www.erikschuurman.nl

0 reacties op “Omicron, wat een gedoe…Voeg die van jou toe →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *