Erik Schuurman Consultancy

Voor wie

Zorgprofessionals

Doelgroep: Artsen (bedrijfsartsen, huisartsen, medisch specialisten), fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen etc. maar ook samenwerkingsverbanden in interdisciplinaire teams, gezondheidscentra, revalidatieteams etc. 

Aanmelden via website, email, whtasapp of dit formulier.

Aanbod en trajecten: Gericht op effectieve communicatie en interdisciplinaire samenwerking en teambuilding; intervisie en supervisie, scholing en training. Naar trajecten

Voordeel: stilstaan vanuit aandacht en nieuwsgierigheid naar het eigen gedoe, meer energie, minder vermoeidheid; elkaar leren kennen, waarderen en inzetten; teambuilding; effectief en efficiënt overleg; interdisciplinair leren werken.

Werkgevers, HR en Casemanagers

Doelgroep: Werkgevers, HR-functionarissen en casemanagers verzuim en inzet

Aanmelden: via website, email, whtasapp of dit formulier.

Aanbod en trajecten: cultuuronderzoek, intervisie (best practices) en supervisie, teambuilding/-coaching, scholing, training en workshops. Naar trajecten

Voordeel: Commitment aan visie en missie van de onderneming, transparantie en onderlinge aanspreekbaarheid, duidelijkheid m.b.t. (taak)verantwoordelijkheden, gericht op effectieve en efficiënte samenwerking, vergadercultuur, procesbewaking, groepsdynamische processen.

Particulieren en ZZPers

Doelgroep: Particulieren al dan niet aangemeld door een verwijzer

Aanmelden: via website, email, whatsapp of dit formulier.

Aanbod en trajecten: individuele coaching, persoonlijke effectiviteit,, zelfreflectie, herstel balans draagkracht en draaglast, werk en privé, emoties en ratio.  Naar trajecten

Voordeel: Persoonlijk effectiever en efficiënter, assertiever, zicht op grenzen en (leef)ruimte, van overleven naar kwaliteit van leven.