Erik Schuurman Consultancy

Voor wie

Zorgprofessionals

Doelgroep: Artsen (bedrijfsartsen, huisartsen, medisch specialisten), fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen etc. maar ook samenwerkingsverbanden in interdisciplinaire teams, gezondheidscentra, revalidatieteams etc. 

Aanmelden via website, email, whatasapp, Klik hier

Aanbod en trajecten: Gericht op effectieve communicatie en interdisciplinaire samenwerking en teambuilding; intervisie en supervisie, scholing en training. Naar trajecten

Voordeel: stilstaan vanuit aandacht en nieuwsgierigheid naar het eigen gedoe, meer energie, minder vermoeidheid; elkaar leren kennen, waarderen en inzetten; teambuilding; effectief en efficiënt overleg; interdisciplinair leren werken.

Werkgevers, HR en Casemanagers

Doelgroep: Werkgevers, HR-functionarissen en casemanagers verzuim en inzet

Aanmelden: via website, email, whatsapp klik hier

Aanbod en trajecten: cultuuronderzoek, intervisie (best practices) en supervisie, teambuilding/-coaching, scholing, training en workshops. Naar trajecten

Voordeel: Commitment aan visie en missie van de onderneming, transparantie en onderlinge aanspreekbaarheid, duidelijkheid m.b.t. (taak)verantwoordelijkheden, gericht op effectieve en efficiënte samenwerking, vergadercultuur, procesbewaking, groepsdynamische processen.

Particulieren en ZZPers

Doelgroep: Particulieren al dan niet aangemeld door een verwijzer

Aanmelden: via website, email, whatsapp, Klik hier

Aanbod en trajecten: individuele coaching, persoonlijke effectiviteit,, zelfreflectie, herstel balans draagkracht en draaglast, werk en privé, emoties en ratio.  Naar trajecten

Voordeel: Persoonlijk effectiever en efficiënter, assertiever, zicht op grenzen en (leef)ruimte, van overleven naar kwaliteit van leven.