Werkwijze

Stilstaan

Ik help anderen om met aandacht en interesse stil te staan bij wat er nodig is om beweging te kunnen krijgen in processen waarbinnen stagnatie is opgetreden.

Bij ongemak zoals binnen de huidige corona-crisis komen we makkelijk in de overlevingsmodus van vluchten, vechten en/of verstarren. Dit geeft gedoe waardoor alles wat we doen, gericht is op zelfbehoud en steeds minder gericht op ‘samen’ en ‘samen eruit komen’. Uiteindelijk gevolg kan zijn  dat mensen bun-out raken, gaan verzuimen, het vertrouwen in elkaar gaan verliezen en werkelijkheid en fictie ver uit elkaar gaan raken.

Vrij van gedoe

In mijn manier van werken heb ik hier ruimschoots aandacht voor, maar gaan we ook stil staan bij de acties die bij zullen dragen om vanuit gedoe weer met elkaar in beweging te komen. We zijn sociale dieren en onze omgeving bepaalt mede hoe we ons voelen en gedragen. Het kan dus belangrijk zijn dat we met elkaar gaan verkennen welke interne en externe processen en factoren een goede samenwerking in de weg zijn gaan staan, zodat groei en ontwikkeling weer vanzelfsprekend worden.

Verbinden

Ik sta bekend om mijn vermogen tot verbinden en om die kwaliteiten aan te boren en het onbespreekbare, bespreekbaar te maken, waardoor er energie gaat ontstaan om te kunnen veranderen. Daarbij werk ik systemisch en heb dus oog voor de mens in interactie met zijn/haar omgeving. Door systemisch te werken (her)vinden mens en organisatie/sociale omgeving de energie om vanuit overleving en zelfbehoud te komen tot vertrouwen, veranderingsbereidheid en samenwerking. 

Mijn aanpak is door de jaren heen, zeer gewaardeerd waarbij de klanten waarmee ik heb samengewerkt, steeds aan hebben gegeven dat ze zich door mij gehoord, gezien en geraakt voelen.

Werkvormen

Ik heb geen vastomlijnde aanpak maar kijk samen met de ander(en) naar verschillende perspectieven die zich aandienen en ik maak gebruik van een grote variëteit aan werkvormen die luchtig lijken en tegelijk de diepgang pakken die nodig is.

Kracht van samenwerken

Ik geloof in de kracht van samenwerken, waarbij alle deelnemers zich kunnen herkennen in de doelstellingen. Vanuit eigenheid, behoud van eigenwaarde en vanuit het vermogen om aanwezige en te ontwikkelen talenten in te kunnen zetten, kunnen we deze doelstellingen gaan behalen. Met de blik vooruit, staan we samen stil bij wat nodig is om vertrouwen, betrokkenheid en samenwerking op koers te houden.

Gezonde bedrijfscultuur

Bij ongemak en gedoe hebben we meestal een sterk oordeel en waar er een oordeel is, ontbreekt nieuwsgierigheid, vertrouwen en interesse. We weten het immers al. 

Ik draag eraan bij dat we nieuw vertrouwen, maar ook een veilige werkatmosfeer van mogelijkheden gaan ontwikkelen. Want dat is nodig omdat het oplossen van een crisis vraagt om flexibiliteit, samenwerking, wendbaarheid en aanpassingsvermogen. 

Het resultaat hiervan is dat we elkaar en elkaars talenten en valkuilen goed leren kennen en we daarmee goed op elkaar kunnen leren inspelen. In een energieke sfeer van openheid, betrokkenheid en vertrouwen verloopt het geven en ontvangen van feedback makkelijk en worden nieuwe uitdagingen steeds beter aangegaan.

Een gezonde bedrijfscultuur ontstaat vanuit commitment met een gedeelde missie en visie waarin iedereen zich herkent, die wordt gedeeld, waarin iedereen vertrouwen heeft en iedereen zich verantwoordelijk voelt om de eigen inzetbaarheid en het resultaat van de samenwerking hoog te houden.